e-mail: mlynzrno@mlyn-zrno.sk
Názov: Miroslav Grznár MLYN ZRNO

Adresa: Veľké Hoste 182, 956 38 Šišov

Kraj: Trenčiansky

Štát: Slovenská republika

Tel.: 038/7695717

Mobilná brána: 0907 705 129

Mobil: 0905 652 426

IČO: 22 813 977

IČ DPH: SK1020431335

e-mail: mlynzrno@mlyn-zrno.sk
             mlynzrno@naex.sk
www.mlyn-zrno.sk
Možnosť objednania: 

1. písomne na adresu uvedenú hore

2. telefonicky na jedno z telefónnych čísel uvedených hore

3. dobierkou cez sl.poštu: balík do 10 kg = 6,40 € s DPH
(maximálne 9,60 kg múky)
                                                    
                                                  
(v cene je zahrnuté poštovné, cena dobierky, balné, DPH)
(platí to pre poslanie v druhej triede bez poistenia)
4. cez internetový obchod www.internetovypredaj.sk kliknutím na tento odkaz:5. zakúpením si tovaru priamo u nás na prevádzke.

NA OBJEDNÁVKU

6. kuriérom, expresné doručenie na druhý deň od expedovania balíka

balík do 10 kg
/8,40€ služba + 0,96 € dobierka /9,36 €
balík do 15 kg
/9,00€ služba + 0,96 € dobierka /9,96 €
balík do 20 kg
/9,60€ služba + 0,96€ dobierka /10,56€
balík do 25 kg
/10,20€ služba + 0,96€ dobierka/11,16€
balík do 30 kg
/10,80€ služba + 0,96€ dobierka /11,76€
balík do 40 kg
/14,40€ služba + 0,96€ dobierka/15,36€
balík do 50 kg
/18,00€ služba + 0,96€ dobierka/18,96€
balík do 75 kg
/22,20€ služba + 0,96€ dobierka/23,16€
balík do 100 kg
/27,00€ služba + 0,96€ dobierk/27,96€
balík do 125 kg
/34,50€ služba + 0,96€ dobierk/35,46€
balík do 150 kg
/40,50€ služba + 0,96€ dobierka/41,46€
balík do 200 kg/
49,50€ služba + 0,96€ dobierka/ 50,46€
balík do 250 kg/
60,00€ služba + 0,96 € dobierka/60,96€
balík do 300kg/70,50€ služba + 0,96 € dobierka/71,46€
Mlyn Zrno
Miroslav Grznár, Veľké Hoste 182, 956 38  Šišov
tel./fax: 00421387695717, mob.brána: 00421907705129
mobil: 00421905652426
http://www.internetovypredaj.sk/index.php?internetovyobchod=Zdravie-a-vyziva&h=7&sid=&kt1=35&t1=19&o=122

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Firmy Miroslav Grznár MLYN ZRNO, Veľké Hoste 182, 956 38  Šišov, IČO: 22 813 977, IČ DPH: SK1020431335,
             Tel.: 038/7695717, 0907 705 129

Podmienky a postup pri reklamácii

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku odberateľa na preverenie opodstatnenosti odberateľom pomenovanej kvalitatívnej nezhody, alebo vady dodaného produktu.

Predávajúci zodpovedá za to, že produkty majú požadovanú akosť, hmotnosť, neporušenosť obalu a dohodnuté množstvo. Výrobok musí zodpovedať platným predpisom a normám,  v prípade individuálnych  zmlúv, zmluvne dohodnutým podmienkam.

Predávajúci zodpovedá za vady a nezhody s deklarovanou kvalitou produktu pri jeho prevzatí odberateľom, ako aj za kvalitatívne ukazovatele, ktoré sa vyskytnú v dobe minimálnej trvanlivosti. Predmetom reklamácie nemôžu byť nedostatky, ktoré vznikli nesprávnym skladovaním, alebo mechanickým poškodením obalov u odberateľa.

Reklamáciu je potrebné nahlásiť okamžite po zistení kvalitatívnej nezhody, alebo vady produktu písomnou formou.

Reklamácia musí obsahovať nasledovné údaje:
•  názov firmy (meno odberateľa) ktorý tovar reklamuje
•  druh a množstvo reklamovaného tovaru
•  dátum výroby (uvedený na sprievodnom dokumente, etikete, obale, ...)
•  dátum dodania tovaru, ktorý je predmetom reklamácie
•  číslo faktúry, alebo dodacieho listu
•  popis príčiny reklamácie
•  meno a kontakt na osobu, ktorá rieši reklamáciu na strane odberateľa

Opodstatnenosť reklamácie a posúdenie dodaných vzoriek predávajúci oznámi odberateľovi v čo najkratšom čase.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neuvedené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia všeobecne platnými zásadami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2007
SVK
CZE
GBR
GER
POL
RUS
UKR
ROM
FRA
HUN
SLO
úvodná strana
ponuka výrobkov 
cenník
spôsob balenia
recepty
záhradníctvo
kontakt + predaj
o firme
BIO výroba
knižka Zamúčené histórie
rôzne dopyt
a predaj
fotogaléria mlyna
spôsob rozvozu